HIỆU QUẢ KINH TẾ LÀ THƯỚC ĐO

Target

Competitor

Market

Thiết kế web

Phân tích nhóm khách hàng mục tiêu, đố thủ cạnh tranh, tiềm năng thị trường… để thiết lập một kế hoạch phát triển website chính xác nhất, từ việc chọn tên miền (domain name), xác định từ khóa (keyword), giao diện người dùng (UI), bảng màu (scheme color) , tính năng (function)…

thiết kế website